Releases

Stimuliz wordt continue doorontwikkeld. Gemiddeld releasen wij eens per twee maanden. Een release kan aanpassingen, bugfixes en nieuwe functionaliteiten bevatten. Bekijk hieronder de meest recente releases. Benieuwd naar wat er komen gaat? Bekijk dan onze roadmap.

Release

v1.6.15
1-9-2023
Toegevoegd:
 • Diverse security updates
 • 2-factor login middels 6-cijferige toegangscode

Release

v1.6.14
25-8-2023
Toegevoegd:
 • Schooljaar 2023-2024

Release

v1.6.13
13-6-2023
Bug-fixes:
 • Opgelost: Vorig antwoord voor een single-choice vraag binnen uitvoeren test wordt in een specifiek scenario niet goed getoond.

Release

v1.6.12
9-6-2023
Bug-fixes:
 • Opgelost: Vorige antwoord is zichtbaar in plaats van huidig antwoord voor een specifiek scenario bij uitvoeren van een test.

Release

v1.6.11
22-5-2023
Toegevoegd:
 • Vorige resultaten voor een persoon van een specifieke test bij uitvoeren van een test.
 • Vorige score voor een persoon van een testonderdeel of specifieke test bij uitvoeren van een test.
 • Aanpassen van settings ten behoeve van vorige resultaten en vorige score binnen uitvoeren van een test.

Release

v1.6.10
2-5-2023
Bug fixes:
 • Opgelost: Resultaten voor een school binnen een account type 'school' werden getoond binnen een layout voor account type 'organisatie'.

Release

v1.6.9
8-3-2023
Geoptimaliseerd:
 • Eigenschap 'geslacht' is toegevoegd aan groepsresultaten.

Release

v1.6.8
3-3-2023
Toegevoegd:
 • Onboarding
 • Toevoegen adresgegevens account tijdens registratie
 • Wijzigen adresgegevens account
 • Diverse instructies en verwijzingen ernaar
Geoptimaliseerd:
 • Registreren is nu ook mogelijk vanaf stimuliz.com
 • Registreren is nu ook direct mogelijk voor een school of organisatie
 • Wanneer een overzicht geen regels bevat, wordt een link naar documentatie getoond
 • Standaard worden 50 leerlingen in een lijst getoond

Release

v1.6.7
20-10-2022
Toegevoegd:
 • Shuttle run resultaten
Geoptimaliseerd:
 • Toon school voor test in test overzicht
 • Afronden Fijne motoriek 'maand' resultaten
Bugfixes:
 • Opgelost: In enkele scenario's is een test niet zichtbaar in het testen overzicht wanneer geen groep geselecteerd is voor de test
 • Opgelost: Kolom 'Opponeren' is niet zichtbaar voor Groep - Fijne motoriek

Release

v1.6.6
8-10-2022
Toegevoegd:
 • Stoplicht model en totalen in Fijne motoriek rapportages
 • Leerling-rapportage voor Sport & Beweging - Speciaal onderwijs

Release

v.1.6.5
30-9-2022
Toegevoegd:
 • Pre-select account type bij registratie
 • Auto translate door browser gedeactiveerd
 • Filter een leerling-overzicht voor account type 'school' op groep
Bugfixes:
 • Opgelost: Importeren van leerlingen voor een account type 'school' vertoont verkeerde notificatie
 • Opgelost: Uitloggen voor een school geeft in een enkel scenario een console-error

Release

v.1.6.4
27-9-2022
Toegevoegd:
 • Geüpdate handleidingen
 • Link naar handleidingen
 • Validatie van stappen in Test Sport & beweging Speciaal onderwijs
Bugfixes:
 • Opgelost: Excel export van testresultaten bevat in sommige scenario’s geen tabel-rijen
 • Opgelost: Excel export kent voor sommige browsers een afwijkende regelhoogte
 • Opgelost: Bulk Excel export van leerling dossiers start in een enkel scenario niet

Release

v.1.6.3
25-9-2022
Toegevoegd:
 • Weergave resultaten voor Speciaal onderwijs Sport en Beweging
 • Export excel voor test-dossier
Geoptimaliseerd:
 • Spaties voorafgaand of achter namen van groepen en leerlingen in import worden automatisch verwijderd
 • Test categorieën voor een organisatie, school en groep worden gefilterd op datum-range
 • Dubbele resultaten worden automatisch gefilterd voor school- en organisatie-dossier
 • Het maximum aantal accounts waartoe een gebruiker behoort is verhoogd van 15 naar 100

Release

v.1.6.2
10-9-2022
Toegevoegd:
 • Excel export voor leerling dossier
Bugfixes:
 • Opgelost: Switchen naar een ander account werkt soms niet op specifieke pagina's

Release

v.1.6.1
7-9-2022
Toegevoegd:
 • Excel export voor leerling dossier
 • Keuzemogelijkheid account type bij registratie

Release

v.1.6.0
6-9-2022
Toegevoegd:
 • Filter testen, groepen, leerlingen, school dossier en organisatie dossier op schooljaar
 • Aanpasbare configuratie van grafieken en tabellen binnen een dossier
 • Opslag van configuratie van grafieken en tabellen in local storage van een gebruikte browser
 • Dossier voor een school
 • Dossier voor een organisatie
 • Donut grafieken voor totalen binnen een dossier
 • Gestapelde staafdiagrammen binnen een dossier
 • Test en rapportages voor Sport & beweging
 • Test voor Sport & beweging voor speciaal onderwijs
 • Groepen selecteren bij aanmaken leerling
 • Optionele 2-factor authenticatie
Geoptimaliseerd:
 • Verrijkte layout, design en functionaliteit van alle dossiers voor een test, groep, school en leerling
 • Design van spreidingsdiagram
 • Automatische configuratie van hoogtes van rijen in een Excel export
 • Samenvoeging van afbeeldingen op dezelfde, horizontale rij binnen een Excel export
 • Kleurschema’s zijn systeembreed consistent voor waardes en indicaties
 • Samenvoeging van leerlingen en leerlingresultaten binnen één tabel voor groep dossier
 • Uitlijning van grafieken en hoogte van regels in Excel export
 • JWT authenticatie is herschreven naar CSRF authenticatie
 • 50+ kleine optimalisaties
Bugs:
 • Opgelost: Verwijderen van een individuele leerling vanuit een leerlingoverzicht was onder bepaalde condities niet mogelijk.
 • Opgelost: Indien een account was gefilterd op school kon de button ‘Volgende’ bij de stap ‘Details’ van Importeren leerlingen niet de actieve status krijgen.
 • Opgelost: Groepen met de naam ‘0’ werden niet meegenomen in de import van leerlingen.

Bugfix

v.1.5.3
22-3-2022
Aangepast:
 • Edgecase waar 4S waardes welke enkel uit hele jaren bestaan niet werden meegenomen in een export naar Excel

Release

v.1.5.2
29-1-2022
Toegevoegd:
 • Support voor meerdere, simultane exports
 • Support voor layouts van tabellen en grafieken in exports
 • Statusbar export afhandeling
 • Spreidingsdiagram voor 4S

Release

v.1.5.1
1-11-2021
Toegevoegd:
 • Export van Fijne motoriek voor een groep
 • Export van Fijne motoriek voor een test
 • Export van Fijne motoriek voor een leerling

Release

v.1.5.0
27-10-2021
Toegevoegd:
 • Test voor Fijne motoriek
 • Rapportage Fijne motoriek voor groep
 • Rapportage Fijne motoriek voor test
 • Rapportage Fijne motoriek voor leerling

Release

v.1.4.2
26-10-2022
Toegevoegd:
 • MQ-score voor leerling rapportages

Release

v.1.4.1
26-10-2021
Aangepast:
 • PWA settings

Release

v.1.4.0
25-10-2021
Toegevoegd:
 • Export naar Excel voor test
 • Export naar Excel voor groep
 • Export naar Excel voor leerling
 • MQ-score voor Motoriek
Geoptimaliseerd:
 • Alfabetische ordening van leerlingen binnen testresultaten
 • Diverse kleine optimalisaties
 • Export naar Excel voor leerling
 • MQ-score voor Motoriek

Release

v1.3.0
3-10-2021
Toegevoegd:
 • Markeringen binnen een test voor leerlingen
 • Markeringen van een leerling binnen een groep dossier
 • Markeringen van een leerling binnen een leerling dossier
 • Opmerkingen binnen een test voor een test
 • Opmerkingen binnen een test voor een leerling
 • Opmerkingen over een test binnen testresultaten
 • Opmerkingen over een leerling binnen testresultaten
 • Opmerkingen over een leerling binnen een groep dossier
 • Opmerkingen over een leerling binnen een leerling dossier

Gerelateerde pagina's

Meer weten over een release?

Neem contact op met Danny Huisman. Als één van de developers van Stimuliz kan hij je alles vertellen over onze releases.