Verwerkersovereenkomst

Ga je van Stimuliz gebruikmaken, dan hanteren wij een verwerkersovereenkomst. Hierin staat beschreven hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Wij conformeren ons uiteraard aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Download hier de overeenkomst: Verwerkersovereenkomst Stimuliz