Wetenschappelijke validatie

De test voor grove motoriek (4ST) is in 2018 door het Lectoraat Bewegingsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gevalideerd op basis van testen met meer dan 5.000 kinderen.

Het onderzoek van de HvA bestond uit twee delen. Een validiteitsonderzoek en een betrouwbaarheidsonderzoek. De rapporten hiervan zijn via de links te downloaden.